WIĄZAR – DACH

Projekty UE

Tytuł projektu „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WIĄZAR-DACH Wojciech Jędras poprzez wdrożenie produkcji wiązarów dachowych o właściwościach bakterio- i grzybobójczych na bazie wyników prac B+R"

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R dotyczących uruchomienia nowej produkcji wiązarów dachowych II-generacji o właściwościach bakterio- i grzybobójczych.
W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo wdroży na rynku innowacje produktową i procesową stosowaną w skali świata nie dłużej niż 3 lata.
Projekt polega na zakupie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z produkcją i montażem wiązarów dachowych.
Głównym celem projektu jest zastosowanie innowacji w Przedsiębiorstwie, która przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozszerzenia zakresu działalności Przedsiębiorstwa.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poniżej wymienionych celów szczegółowych:
1. Wdrożenie do własnej działalności wyników prac B+R.
2. Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej.
3. Wprowadzenia produktów nowych dla firmy i rynku
4. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie
5. Zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko.
6. Zastosowanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przewidzianych w projekcie.
Całkowita wartość projektu -4 475 646,63 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich – 2001 305,39 PLN.

Tytuł projektu ,,Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania oraz transportu bakterio- i grzybobójczych wiązarów dachowych oraz wdrożenie do praktyki przemysłowej wypracowanych na drodze prac badawczo-rozwojowych rozwiązań w zakresie ich specjalistycznego transportu"

Projekt dotyczy usługi badawczej związanej z opracowaniem nowej powłoki ochronnej opartej na różnych nanocząstkach wiązarów dachowych produkowanych przez przedsiębiorstwo, usługi modyfikacji procesu produkcyjnego oraz transportu w obszarze wdrożenia technologii implantacji powłoki ochronnej wiązara dachowego oraz przyśpieszenia procesu impregnacji elementów wiązara dachowego.
W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo wdroży do własnej działalności innowacje produktową i procesową poprzez uruchomienie specjalistycznego transportu wiązarów dachowych.
Głównym celem projektu jest zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji w skali co najmniej kraju, która przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstwa.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poniżej wymienionych celów szczegółowych:
1. Zakup przez przedsiębiorstwo usługi badawczej.
2. Wdrożenie do własnej działalności rezultatów usługi badawczej.
3. Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej.
4. Wprowadzenia produktów nowych dla firmy i rynku.
5. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
6. Zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko.
Całkowita wartość projektu – 1 186 950,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich – 820 250,00 PLN.