wiązary dachowe – blog

Budownictwo szczególnie w ostatnich latach wyraźnie zmierza ku innowacyjnym rozwiązaniom, które mają na celu przede wszystkim zwiększyć komfort życia Inwestorów. Obecnie budynki budowane są w przeróżnych technologiach i do różnych zastosowań czy to mieszkalnych czy też przemysłowych. Więcej o wykorzystaniu bindrów dachowych w rolnictwie w artykule (Prefabrykowane wiązary dachowe w

Wskazując na zastosowanie płytki kolczastej należy w pierwszej kolejności wskazać, czym ona jest. Otóż jest to element zazwyczaj wykonany z ocynkowanej blachy, o grubości od 0,9 mm do 3 mm, niezwykle wytrzymały, którego właściwości (twardość) są odpowiednio obliczone i dobrane do naprężenia wiązarów. Płytka kolczasta wykonywana jest w różnych wymiarach.

Postęp technologiczny nieustannie zmierza do ulepszania i unowocześniania branż, w tym branży budowlanej. Skok technologiczny widać w szczególności w wykorzystaniu urządzeń ze specjalnym informatycznym oprogramowaniem, przy pomocy których budowanie jest perfekcyjne i znacznie szybsze. Dziś postawienie budynku mieszkalnego osiągalne jest w jeden dzień. Zastosowanie wiązarów prefabrykowanych w nowoczesny budownictwie dostępne

Każde pojawienie się nowej technologii stanowi przełom w branży, ale czy zawsze zasadne jest zastosowanie nowej metody? Poniższa analiza porównawcza powinna rozwiać wątpliwości. Zarówno w przypadku zastosowania wiązarów dachowych (zwanych także: dźwigar dachowy lub bindry dachowe drewniane) czy też tradycyjnej więźby materiałem jest drewno. Więcej na temat rodzaju drewna oraz

Przystąpienie do prac projektowych związanych z konstrukcją dachu powinno być rozpatrywane wieloetapowo. Więcej na temat dachu i jego konstrukcji w artykule (Co to są wiązary dachowe). W pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad jakością surowców, które będą potrzebne do jego wykonania. W przypadku wiązarów dachowych czy też tradycyjnej więźby dachowej

Analiza porównawcza pomiędzy tradycyjną więźbą dachową a prefabrykowanym wiązarem dachowym została już szeroko opisana w artykule (Wiązary czy tradycyjna więźba dachowa?), dlatego też cała uwaga skupiona zostanie na produkcji dźwigarów dachowych zwanych także bindrami dachowymi. WIĄZAR-DACH to producent prefabrykowanych wiązarów, który posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży budowlanej. Na przestrzeni