płytka kolczasta – nowoczesne połączenia wiązarów dachowych

Wskazując na zastosowanie płytki kolczastej należy w pierwszej kolejności wskazać, czym ona jest. Otóż jest to element zazwyczaj wykonany z ocynkowanej blachy, o grubości od 0,9 mm do 3 mm, niezwykle wytrzymały, którego właściwości (twardość) są odpowiednio obliczone i dobrane do naprężenia wiązarów. Płytka kolczasta wykonywana jest w różnych wymiarach. Zgodnie z nazwą wyposażona jest w kolce, które są wprasowywane za pomocą pras o nacisku 50 ton z obydwu stron elementów drewnianych. W czym tkwi nowoczesność tych połączeń? Niewątpliwą zaletą jest precyzja wykonania takich elementów, które wykonane w warunkach przemysłowych pozwalają na łatwe łączenie elementów co przekłada się na jakość i szybkość montażu. W przypadku budowy tradycyjnej więźby dachowej, jako element łączenia drewna używa się gwoździ i śrub, co jest niezwykle czasochłonnym procesem, nie mówiąc już o jakości takich połączeń. Zarówno drewno wykorzystywane do tworzenia wiązarów dachowych, jak również płytki kolczaste posiadają stosowne atesty jakości, innymi słowy muszą posiadać odpowiednie cechy, aby być dopuszczonymi do produkcji. Więcej na temat jakości drewna używanego do dźwigarów kratowych w artykule (Drewno stosowane na wiązary dachowe). WIĄZAR-DACH posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w konstrukcji wiązarów dysponuje w swojej fabryce wyspecjalizowanymi urządzeniami, które dokonują precyzyjnych obliczeń gdzie dokładnie w elemencie drewna powinny być wprasowane płytki kolczaste i jakie powinny mieć rozmiary. Ma to istotne znaczenie dla jakości całej budowanej struktury. Innowacyjne połączenia mają za zadanie nie tylko fizycznie połączyć poszczególne elementy ze sobą, ale przede wszystkim są one przekaźnikami ciężaru z jednego kawałka drewna na drugi. Taki efekt jest nie do osiągnięcia w przypadku tradycyjnej więźby dachowej, których elementem łączącym są m.in. gwoździe czy też śruby. Cechą nowoczesnych połączeń za pomocą płytki kolczastej jest również to, iż łączy ona elementy w tej samej płaszczyźnie. Więcej na temat wykorzystania wiązarów dachowych w nowoczesnym budownictwie w artykule (Wiązary w nowoczesnym budownictwie). Wykorzystanie, przy tworzeniu prefabrykowanych wiązarów dachowych, połączeń z kolcami (gwoździami) umożliwia zastosowanie tej technologii nie tylko w budownictwie mieszkaniowym. Nowoczesne dźwigary dachowe mają zastosowanie również w przypadku budowania podstaw dachu dla hal przemysłowych, magazynowych, dla obiektów sportowych, sklepów wielkopowierzchniowych a także przestrzeni takich jak amfiteatry. Więcej na temat zastosowania wiązarów w artykule oraz w temacie zastosowania w obiektach rolniczych w artykule (Prefabrykowane wiązary dachowe w obiektach rolniczych). Zastosowanie jest wszelakie, gdyż dzięki takim połączeniom nie jesteśmy ograniczeni technicznymi aspektami budowy dachu co do jego wielkości i kształtu. WIĄZAR-DACH przy produkcji wiązarów dachowych wykorzystuje płytki łączeniowe firmy MiTek. Zastosowanie właśnie tych płytek powoduje, iż mają one znaczący wpływ na wytrzymałość całej konstrukcji, a przede wszystkim materiału z którego jest zrobiona (tarcicy), gdyż tworzą jedną całość a nie – jak w przypadku tradycyjnej więźby – połączenie niezależnych elementów. W ofercie firmy MiTek znajdują się płytki kolczaste o różnych grubościach i rozmiarach, co pozwala na dokładne dopasowanie elementów łączących do prefabrykowanych kratownic dachowych. Precyzję i dokładność w doborze produktów widać chociażby w tym, iż każda płytka kolczasta posiada swoje indywidualne oznaczenia, które możemy znaleźć na zewnętrznej stronie płytki. W procesie produkcji prefabrykowanych wiązarów dachowych niezwykle istotne jest, że za pomocą specjalistycznych urządzeń z oprogramowaniami, następuje dopasowanie właściwej płytki kolczastej do węzła wiązara i sprawdzenie konstrukcji pod kątem docisku, nośności oraz rozwarstwienia drewna. Dobrze wykonana usługa jest możliwa wyłącznie przy użyciu wysokojakościowych surowców oraz wiedzy i doświadczeniu osób ją wykonujących. Z punktu widzenia Inwestora istotną kwestią jest czy po uzyskaniu już projektu architektonicznego, który przewiduje budowę tradycyjnej więźby dachowej, możemy zmienić technologię budowy podstawy dachu na prefabrykowane wiązary dachowe, które korzystają z połączeń płytek kolczastych? Odpowiedź brzmi tak. Więcej na temat zmian w technologii tworzenia więźby dachowej w artykule (Mam projekt z więźbą tradycyjna a chcę wiązary dachowe). Więcej o zaletach prefabrykowanych wiązarów dachowych w artykule (Dlaczego prefabrykowane wiązary?) oraz w artykule (Więźba dachowa z fabryki).

Zalety zastosowania płytki kolczastej:

 • precyzyjne połączenie drewna w jednej płaszczyźnie;

 • szybkość montażu;

 • przenosi ciężar z jednego elementu na drugi;

 • umożliwia wykonanie konstrukcji o dużych rozpiętościach bez zastosowania podpór bocznych;

 • niezwykle trwałe połączenie elementów drewnianych;

 • wysoka jakość.

drewno stosowane na wiązary dachowe

Przystąpienie do prac projektowych związanych z konstrukcją dachu powinno być rozpatrywane wieloetapowo. Więcej na temat dachu i jego konstrukcji w artykule (Co to są wiązary dachowe). W pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad jakością surowców, które będą potrzebne do jego wykonania. W przypadku wiązarów dachowych czy też tradycyjnej więźby dachowej jej konstrukcja składa się z elementów drewnianych. Wobec powyższego należy dokładnie sprawdzić czy drewno posiada odpowiednie właściwości, adekwatne do celu – czy nadaje się na konstrukcję szkieletową. Zazwyczaj do produkcji konstrukcji szkieletowych używane jest drewno świerkowe lub sosnowe. Rodzaj i pochodzenie drewna mają istotne znaczenie z punktu widzenia odporności, trwałości oraz twardości. Wskazane cechy mają wpływ na obróbkę materiału. Dlatego też zalecany jest wybór drewna, które korzysta ze specjalnych certyfikatów czy też atestów. Kolejną rzeczą na którą należy zwrócić uwagę jest odpowiednia wilgotność drewna, która to powinna być na pułapie około 18 %. Brak spełnienia tego warunku może powodować wypaczanie się drewna, a w efekcie zniszczenie materiału i prace naprawcze – czyli znaczne zwiększenie kosztów po stronie Inwestora. Materiał użyty na podstawę dachu powinien również zostać odpowiednio zabezpieczony, zaimpregnowany z uwagi zarówno na odporność na warunki atmosferyczne, jak również na wszelkie grzyby, pleśnie i robaki. Przedstawione zasady jakimi powinien kierować się Inwestor, przechodzą w kolejny etap jakim jest metoda wykonania podstawy dachu, czy to prefabrykowany wiązar dachowy czy też tradycyjna więźba. I tutaj znów wracamy do materiałów. W przypadku wiązarów dachowych prefabrykowane drewno użyte do konstrukcji zostaje specjalnie wyselekcjonowane, posiada atesty – Inwestor nie musi mieć tego na głowie. Drewno poddawane jest specjalnej obróbce w wyniku której następuje profesjonalny proces schnięcia, obróbki i impregnacji. Drewno suszone jest komorowo, następnie poddawane jest procesowi czterostronnego strugania, co ma zwiększyć jego odporność na ewentualne rozprzestrzenianie się ognia do pierwszego stopnia niepalności. Następnie surowiec jest impregnowany zanurzeniowo środkiem Fobos M-4, który przeciwdziała: grzybom, pleśni oraz robakom. Ostatni etap to hala montażowa, gdzie za pomocą pras o nacisku 50 ton wprasowywane są płytki kolczaste z elementami drewnianymi, tworząc spójną całość zgodnie z założeniami opracowanego i zaakceptowanego uprzednio projektu. Informacje na temat gotowych prefabrykowanych wiązarach w artykule (Więźba dachowa z fabryki). WIĄZAR-DACH mając wieloletnie doświadczenie zawsze używa surowców wysokojakościowych dzięki czemu wykonane przez nas konstrukcje cieszą się dużym uznaniem Inwestorów. Więcej na temat różnorodności zastosowania blindrów dachowych w artykułach: Wiązary w nowoczesnym budownictwie oraz Prefabrykowane wiązary dachowe w obiektach rolniczych. W przypadku zaś wyboru więźby dachowej budowanej w sposób tradycyjny, selekcji drewna dokonuje się osobiście, niejednokrotnie wilgotność materiału oceniana jest na tzw. „oko”. Kolejną rzeczą jest, że zakup drewna wymaga znalezienia właściwego miejsca jego składowania, oraz co najmniej półtorarocznego spoczynku w celu wyschnięcia. Niejednokrotnie stanowi to nie lada problem. Naturalny, swobodny proces suszenia może jednak nie uchronić nas przez wypaczeniem drewna. Końcowym etapem jest obróbka ścierna drewna oraz jego impregnacja. Drewno zakupione do tradycyjnej więźby dachowej jest surowe zatem impregnacja wymaga powtórzeń. Znacznie utrudnione jest również przeciwdziałanie przed rozwijaniem się w materiale grzybów, pleśni oraz robaków. Z przedstawionej powyżej analizy wynika, iż każdy zakupiony materiał powinien spełniać określone wymogi, aby posłużył do zbudowania trwałej konstrukcji. Więcej na temat wyboru technologii do budowy szkieletu pod połać dachową do przeczytania w artykule (Wiązary dachowe czy tradycyjna więźba dachowa). Tym bardziej, iż szkielet na którym opiera się cały dach jest niewidoczny pod warstwą ocieplenia oraz dachu, w związku z czym dobór właściwego drewna oraz techniki jego przygotowania do budowy wiązaru, czy też więźby dachowej ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia Inwestora. Więcej na temat prefabrykowanych wiązarów do przeczytania w artykule (Dlaczego prefabrykowane wiązary dachowe). Obecne budownictwo charakteryzuje się również maksymalizacją efektu przy minimalizacji czasu, dlatego też wybór technologii prefabrykowanego szkieletu dachu jest obecnie najczęstszą formą wybieraną przez Inwestorów zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Więcej o wiązarach w nowoczesnym budownictwie w artykule (Wiązary w nowoczesnym budownictwie) i w zakresie wyceny prefabrykowanych wiązarów dachowych znajduje się w artykule (Budowa dachu cena – jak się przygotować do zapytania).

Plusy prefabrykowanego drewna:

 • odpowiednie drewno, które posiada certyfikaty i atesty;
 • profesjonalny sposób suszenia;
 • profesjonalny sposób impregnacji;
 • skuteczne zabezpieczenie przed rozwijaniem się grzybów, pleśni oraz robaków;
 • przy montażu – nie trzeba się martwić o wypaczenie drewna;
 • brak problemów z położeniem połaci dachowej.