budowa dachu cena – jak się przygotować do zapytania?

Świadomy Inwestor przystępując do realizacji inwestycji, niezależnie od jej przeznaczenia, bada rynek pod kątem kosztów na jakie powinien się przygotować. Jak zatem dobrze przygotować się do zapytania skierowanego do wykonawców? W niniejszym artykule skupimy się na analizie ceny budowy dachu. Dach jest konstrukcją składającą się z kilku poziomów, poczynając od fundamentu dachu – stanowiącego podstawę nośną, poprzez ocieplenie, połać dachowa oraz prace wykończeniowe w postaci obudowy kominów, rynien, podbitek oraz innych obróbek. Dla dokonania wyceny dachu musimy wskazać jaki rodzaj inwestycji będzie wyceniany, tzn. czy będzie to zabudowa mieszkaniowa, czy też będą to zabudowania przemysłowe, sklepy wielopowierzchniowe, czy też obiekty sportowe, amfiteatry. Konieczne jest także wskazanie dokładnej powierzchni dachu, danych dotyczących skosów wraz z dokładnym wskazaniem stopni nachylenia, rodzaju wybranej technologii do stworzenia podstawy dachu, sposobu i materiału zastosowanego do ocieplenia, rodzaju połaci dachowej, rodzaju podbitki. Nie bez znaczenia jest również położenie inwestycji, gdyż np. nieruchomość położona w górach, ze względu na większe narażenie na ciężar śniegu może wymagać dodatkowych wzmocnień. Z powyższego wyliczenia widać, iż budowa dachu wymaga skoncentrowania swojej uwagi na wielu elementach konstrukcji. Dlaczego rodzaj i przeznaczenie inwestycji ma znaczenie? Otóż w zależności o tego czy będzie to przykładowo dom mieszkalny czy hala produkcyjna mamy do czynienia z różnymi materiałami budowlanymi. Struktura dachu cały swój ciężar opiera na tym materiale, z którego zbudowane są ściany, dlatego też niezwykle ważne jest wskazanie z czego zbudowana jest dana zabudowa, aby wyceniający mógł dokonać dokładnego wyliczenia co do stworzenia podstawy dachu, uwzględniając ewentualne wzmocnienia, podpory. Porównanie metod budowy tradycyjnej więźby dachowej z prefabrykowanymi wiązarami dachowymi zostało już omówione w artykule (Wiązary czy tradycyjna więźba dachowa ?). Zalety wyboru prefabrykowanych wiązarów dachowych wraz z produkcją zostało zaś omówione w artykułach: Dlaczego prefabrykowane wiązary? i Więźba dachowa z fabryki. Czy wybór podstawy dachu ma znaczenie dla połaci jaka zostanie na nim położona? Jak najbardziej. Przykrycie dachu może mieć różną postać, może to być m.in. blachodachówka, dachówka ceramiczna, gont bitumiczny, strzecha. Każdy z przedstawionych wyżej rodzajów pokrycia stanowi mniejszy lub większy nacisk na całą podstawę dachu. I tutaj znów wracamy do więźby. W przypadku tradycyjnie wykonanej więźby dachowej, w zależności od wybranej połaci, może okazać się koniecznym wykonanie dodatkowych wzmocnień w postaci wylania stropodachu. Ponadto ciężar dachu może zostać zwiększony przez instalacje paneli fotowoltaicznych. Więcej na temat wiązarów zastosowanych w nowoczesnym budownictwie w artykule (Wiązary w nowoczesnym budownictwie). Dlatego też, uniwersalną podstawą dachu, która nie generuje dodatkowych obciążeń jest prefabrykowany wiązar dachowy, który bez względu na rodzaj połaci dachowej jest strukturą uniwersalną, lekką, nieobciążającą dodatkowo i nadmiernie ścian budynku. Ma to również o tyle znaczenie, że zastosowanie prefabrykowanych dźwigarów może zostać zastosowane w prawie wszystkich projektach architektonicznych. A co jeśli nasz projekt architektoniczny nie przewiduje technologii prefabrykowanych kratownic dachowych? Nic nie szkodzi, więcej na temat przekształceń tradycyjnej więźby w prefabrykowane wiązary dachowe na podstawie przedstawionego projektu w artykule (Mam projekt z więźbą tradycyjna a chcę wiązary dachowe). W dzisiejszych czasach Inwestor szuka rozwiązań, które pozwolą mu zminimalizować ewentualne ryzyko błędnych decyzji, szczególnie w tematach, na których się nie zna. Na taką potrzebę odpowiada WIĄZAR-DACH. Firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem służy klientowi kompleksową usługą w postaci wyceny podstawy dachu, zwanej inaczej więźbą, czy też wiązarem dachowym, doradztwem oraz kompletnym wykonaniem za równo w aspekcie wykonania planu jak i montażu na terenie inwestycji. Dlaczego warto wybrać firmę a nie poszukiwać indywidualnych wykonawców? Wybierając podmiot, który zadba zarówno o certyfikowany materiał, wykonanie projektu dachu zgodnie z przedstawionym projektem architektonicznym, wyprodukuje konstrukcję w swojej fabryce, a następnie dokona montażu na terenie inwestycji i jeszcze otrzymamy od niego gwarancję za wykonaną pracę –  skupiamy skomplikowany proces w jednym miejscu. To niezwykle ważne, aby mieć podmiot odpowiedzialny za wszystkie te kluczowe etapy składające się na proces budowy dachu, a nie rozdrabniać się na poszczególne osoby. Należy również zauważyć, iż przy wielości wykonawców odpowiedzialność poszczególnych osób się rozdrabnia i ciężko jest Inwestorowi dochodzić roszczeń czy wyegzekwować dodatkowych prac.

 

Przykładowe dane jakie Inwestor powinien przekazać do wyceny dachu:

  • rodzaj inwestycji;
  • wielkość dachu – dokładne określenie metrów;
  • dokładne określenie skosów, nachyleń, wykuszy – wynika z przedstawionego projektu architektonicznego;
  • rodzaj więźby – tradycyjna czy prefabrykowany wiązar dachowy;
  • rodzaj połaci dachu jaki Inwestor zamierza wybrać;
  • informacja na temat instalacji fotowoltaicznej.